Яка ситуація з ліцензуванням на фінансовому ринку країни?

0
1613

1. Ліцензування банківської діяльності

Національний банк України видає банківські ліцензії в установленому порядку відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» і «Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» та на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

Яка це процедура? Це умовно тристадійна модель створення нового банку, яка передбачає спочатку погодження Національним банком статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, потім – державну реєстрацію такої юридичної особи, після цього – надання банківської ліцензії.

Метою надання ліцензій є нормативне врегулювання банківської діяльності, підвищення надійності та стабільності банківської системи України та забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків. Банки мають право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської діяльності.

Потрібно пeрeглянути процeдуру ліцeнзування та вирішити все комплeксно. Діючe Положeння базується на законодавстві, тому бeз змін до законів його кардинально змінити нeможливо. Бeз цього, цe будуть космeтичні правки, наприклад скасування справок. Прийшла нова чи стара юридична особа – подали пакeт докумeнтів: після пeрeвірки на відповідність вимогам видають ліцeнзію або ні. Навіщо НБУ окрeмо в кожному випадк, при створeнні банківськоі установи чи пізнішe пeрeвіряти статут?

Як зазначає Олександр Бевз, начальник управління реєстрації та ліцензування НБУ, банкам ніколи не подобалася ухвалена ще у 2011 році постанова правління НБУ №306 (http://bit.ly/2p9ClmF) про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів. Від банківських установ звучало багато нарікань стосовно того, що постанова несе у собі складу регуляцію понад 20 процесів, від погодження статуту нового банку та надання банківської ліцензії до змін у діяльності банківських відділень.

На сьогодні, НБУ удосконалює нормативно-правову базу та приведення її у відповідність до європейського законодавства і стандартів Базельського комітету з банківського нагляду. Раніше було удосконалено порядок погодження керівників банків і процедури реєстрації та ліцензування (http://bit.ly/2BZnIaO). Отримання письмового дозволу Національного банку замінено на процедуру повідомлення про намір набуття (збільшення) істотної участі в банку та погодження такого набуття або збільшення, переглянуто порядок розгляду відповідного пакета документів та розширено підстави для заборони набуття істотної участі в банку.

У жовтні НБУ розпочав перегляд реєстрації та ліцензування банків (http://bit.ly/2BNhXKF), структурно перебудовуючи Положення за процесно-орієнтованим принципом, імплементуючи оновлені вимоги Директиви 2013/36/ЄС про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній. Готується нова Концепція Положення про реєстрацію та ліцензування банків (http://bit.ly/2zdADR4).

До розробки проекту залучають експертів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, USAID та інших організацій, наданих за результатами відповідних оціночних та технічних місій, а також у ході постійного співробітництва.

НБУ переходить до комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками та запровадження системи Supervisory Review and Evaluation Process (http://bit.ly/2CXkHEJ), де у системі ризик-орієнтовного нагляду, ліцензування є одним з основних елементів наглядового процесу, з якого починається та яким закінчується цикл життєдіяльності банківської установи. Як зазначається у документі, з позиції ліцензування це означає перебудову критеріїв оцінки ділової репутації та професійної придатності керівників, репутацію і фінансовий стан власників банків, його бенефіціарів та акціонерів, здатність банку здійснювати експансію на ринку, виходячи з бізнес-моделі та профілю його діяльності, ризики в діяльності конкретної установи, інші фактори, що впливають на банк і зумовлюють його специфіку, а неформальні підходи.

– кількість виданих ліцензій банкам, що діють чи діяли на території України, за інформацією на сайті Національного банку України (http://bit.ly/2BSrPmF).

191 – кількість банків, які отримали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, за інформацією на сайті Національного банку України (http://bit.ly/2pcZfcZ).

2. Ліцензування надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг є уповноваженим органом у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Перелік фінансових послуг визначає Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», де серед іншого є випуск платіжних документів і платіжних карток, довірче управління фінансовими активами, діяльність з обміну валют, залучення фінансових активів із зобов’язанням наступного їх повернення, фінансовий лізинг, надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій і порук, переказ коштів.

Минулого року у ВРУ була ініціатива депутатів внести зміни, де обов’язковому ліцензуванню мали підлягати лише страхова діяльність, надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення, надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів і надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, але рік тому цей законопроект не був прийнятий (http://bit.ly/2Bkq2Fy). НБУ визначав його як необхідний для продовження реформи фінансового сектору. Через існуючу колізію у законодавстві, в одному законі вказувалось 12 видів діяльності у фінансовій сфері, а в іншому – лише 4. Така ситуація, за словами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, призвела до того, що кількість ліцензіатів збільшилася з 1600 до більш як 2200.

Але, 7 грудня 2016 року було прийнято Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (http://bit.ly/2BlHY2C). Наприклад, послуги з «надання фінансових кредитів» та «залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення» стали окремими фінансовими послугами, суміщення яких заборонено всім фінансовим установам, за виключенням кредитних спілок. Крім цього, надання грошових коштів у позику (так само, як і в кредит) також є фінансовою послугою.

Тобто, процес дерегуляції ринку фінансових послуг вже відбувається, хоча частково.

214 – кількість виданих генеральних ліцензій НБУ на здійснення валютних операцій для небанківських фінансових установ, національного оператору поштового зв’язку (з переліком валютних операцій) з 01.01.2002 р. по 08.12.2017 р. (http://bit.ly/2zgeVvq).

3. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Державне регулювання ринку цінних паперів спрямоване на організацію, здійснення контролю та нагляду за діяльністю на ринку цінних паперів. Ліцензування займає вагоме місце в державному регулюванні як обігу акцій, так і цінних паперів загалом. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реалізує єдину державну політику щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні.

НБУ 25 лютого 2017 року змінив порядок отримання індивідуальних ліцензій НБУ для відкриття рахунків в іноземних банках і інвестування за кордон. Поки що, відносна свобода у відкритті рахунків в іноземних банках не дає права на отримання кредитів, купівлю нерухомості. У таких випадках необхідність в отриманні індивідуальної ліцензії НБУ залишається. Дані зміни стосуються виключно фізичних осіб, але не поширюється на юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців. Також залишилася необхідність отримувати індивідуальну ліцензію НБУ для переказу грошових коштів з України в іншу країну з метою інвестування або розміщення коштів на рахунках іноземних банках.

За перший місяць з початку видачі електронних індивідуальних ліцензій (з 3 липня по 3 серпня 2017 року) Національний банк видав 23 ліцензії. Системою з видачі е-ліцензій скористались 8 уповноважених банків. Реальні операції було проведено за 16 е-ліцензіями. Обсяг операцій, проведених на основі цих 16 електронних ліцензій, становив 437 тис. дол. США.

Ліцензії на професійну діяльність на ринку цінних паперів потрібні, тому що без них можна займатися спекуляціями відкрито і відмивати гроші.

Володимир Антків
експерт Ради громадських експертиз

експерт ГО “Інститут законодавчих ідей”